Skip to main content

Prawa pacjenta

PACJENT MA PRAWO DO:

 

  1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
  2. Informacji o swoim stanie zdrowia;
  3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
  4. Wyrażeniem zgody lub odmową na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
  6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
  9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  10. Zgłaszania skarg i uwag;

W razie pytań, prosimy o kontakt
Z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
Ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia
800 190 590
Czynna pn.-pt.:9:00-20:00
Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Pełny tekst Ustawy dostępny

 

Skip to content