Skip to main content

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA

Szanowni Pacjenci!
Prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, wnioski z ankiety pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości udzielonych świadczeń przez SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie. (Proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedz). Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


  1. Pytania ogólne

  1. Płeć KobietaMężczyzna

  1. Wiek 18-3031-4546-60więcej niż 61

  1. Wykształcenie WyższeŚrednieZawodowePodstawowe

  1. Ile razy w ciągu tego roku kalendarzowego korzystał (a)Pan/Pani z usług przychodni? 1 raz3 razy6 razy i więcejnie pamiętam

  1. Czy jest Pan/Pani pacjentem poradni POZ? TakNie

  1. Czy jest Pan/Pani pacjentem poradni AOS (poradni specjalistycznej)? TakNieJeśli tak to jakiej?

 • Jak ocenia Pan/Pani system rejestracji przychodni:

  1. Możliwość połączenia telefonicznego z przychodnią Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źleUwagi

  1. Uprzejmość i życzliwość osoby rejestrującej Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źle

  1. Sprawność obsługi pacjenta Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źle

  1. Czy udzielane informacje przez pracowników rejestracji są ZrozumiałeWyczerpująceNiejasne

  1. Czy korzystał Pan/Pani z informacji o Prawach Pacjenta umieszczonej na tablicach informacyjnych dla pacjenta w Przychodni TakNie


 • Jak ocenia Pan/Pani wizytę lekarską w POZ:

  1. Stosunek do pacjenta (zaangażowanie, życzliwość, zainteresowanie) Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źle

  1. Stopień komunikacji: (jasność diagnozy, zaleceń lekarskich) Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źle

  1. Czy udzielanie świadczeń medycznych odbywało się z poszanowaniem Pana/Pani godności osobistej i z zachowaniem zasad prywatności? Zdecydowanie takTakNieRaczej nie

  1. Czy podczas wizyty u lekarza miała miejsce obecność osób trzecich bez uzyskania Pana/Pani zgody? TakNie

  1. Czy może Pan/Pani uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego leczenia? TakRaczej takNieRaczej nie

  1. Czy informacje uzyskane przez lekarza na temat choroby, były zrozumiałe? TakNie


 • Jak ocenia Pan/Pani świadczenia pielęgniarskie

  1. Stosunek do pacjenta: zaangażowanie, życzliwość, zainteresowanie: Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źleUwagi

  1. Jak ocenia Pan/Pani staranność wykonywanych zabiegów? Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źle

  1. Jak ocenia Pan/Pani poszanowanie intymności i prywatności podczas zabiegów pielęgniarskich? Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źle

  1. Jak ocenia Pan/Pani jakość świadczonych usług w POZ w przychodni? Bardzo dobrzeDobrzeŹleRaczej źleUwagi

  1. Czy poleciłby/aby Pan/Pani świadczenie usług medycznych w przychodni swoim znajomym? TakNieNie mam zdania

  Skip to content