Skip to main content

Pełnomocnik ds. pacjenta

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PEŁNOMOCNIKA DS. PACJENTA W SPZOZ PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

 1. Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje prawo złożenia skargi do Pełnomocnika ds. Pacjenta,
 2. Przedmiotem skargi mogą być przypadki naruszenia praw pacjenta związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz gwarantowane obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie ustnej lub pisemnej,
 4. Skargi lub wnioski, nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która je niosła, pozostaną bez rozpatrzenia,
 5. Pełnomocnikiem ds. Pacjenta jest Pani Marta Sokół,
  Wyznaczonym dniem i miejscem przyjmowania skarg i wniosków pacjentów, opiekunów faktycznych i osób bliskich jest środa w godz. 12:30-14:30 (pok.32, 1 piętro) oraz za pośrednictwem e-mail marta.sokol@spzozjozefow.pl
 6. Skarga Pacjenta złożona w formie pisemnej powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
  • datę zdarzenia,
  • nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
  • uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.

Pełnomocnik ds. Pacjenta nie reprezentuje Pacjenta na zewnątrz podmiotu leczniczego, nie jest Rzecznikiem Praw Pacjenta ani stroną w postępowaniu przeciwko SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie, pomaga Pacjentowi wewnątrz placówki.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 czynna pn. – pt. w godz. 08:00 – 20:00

Skip to content