Skip to main content

Zapraszamy na badania profilaktyczne!

Zapraszamy na badania profilaktyczne!

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie realizuje projekt pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie
wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Zapraszamy:
• osoby zamieszkujące jedno z województw: mazowieckie, śląskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, małopolskie
• wiek: 40-65 lat
• osoby z grupy ryzyka: palące papierosy, nadużywające alkoholu, z grupy ryzyka

Informacja dla Uchodźców

Obywatelowi Ukrainy,

który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, SPZOZ PM w Józefowie udzieli adekwatnej pomocy medycznej. Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające ich legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Świadczymy usługi rehabilitacyjne

Szanowni Pacjenci.

To już trzeci rok jak w naszej Przychodni świadczymy usługi rehabilitacyjne. Mieszkańcy Józefowa dopłacają niewielkie kwoty, czyli 30 % do 20 zabiegów przez 10 dni. Resztę kosztów zabiegów rehabilitacyjnych finansuje Urząd Miasta w Józefowie.

Zatrudniamy 6 fizjoterapeutów do południa i po południu na zabiegi rehabilitacyjne od poniedziałku do piątku. Mamy krótkie terminy oczekiwania na zabiegi.

W celu zapisu na konsultację lub na turnus rehabilitacyjny zapraszamy do kontaktu- bezpośredni numer telefonu do rejestracji 22/7892121 i wew.1oraz rehabilitacji 22/7140338.

Zapraszamy także pacjentów, którzy nie są mieszkańcami Józefowa, którym zależy na krótkim terminie oczekiwania, aby poratować swoje zdrowie i sprawność. Mamy

Dodatkowe terminy na szczepienia

Uprzejmie informujemy, iż od poniedziałku (17.01.2022 r.)  uruchamiamy dodatkowe terminy dla dorosłych i dzieci  na szczepienia przeciwko COVID-19 (Pfizer, Johnson & Johnson).

Szczepienia w godzinach 8.00 – 18.00. Harmonogramy z terminami dostępne są w  Internecie ( pacjent.gov.pl) lub w rejestracji Przychodni.

 

Dodatkowo przypominamy, że cały czas dostępna jest również szczepionka przeciw grypie.

Skip to content