Skip to main content

Fundusze Unijne

W ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” , działania E-usługi, Poddziałania E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „E-rozwój dla pacjentów i pracowników SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie”

Wartość całkowita projektu: 890.401,55 zł

Wartość dofinansowania: 712.321,24

Projekt dotyczy wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z podregionu warszawskiego wschodniego w kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające podstawowy zakres jego działalności. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 i obejmuje swym przedmiotem następujące obszary:

– wprowadzenie e-usług dla pacjentów i pracowników SPZOZ obejmujących rejestrację,     gabinety lekarskie, gabinety pielęgniarek i położnych, dział administracyjny;

– modernizację infrastruktury informatycznej;

– wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów;

– informatyzację procedur zarządzania placówką, raportowania i rozliczania z NFZ;

– możliwość gromadzenia danych medycznych zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657 z późn. zm);

– bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych medycznych.

Projekt składał się z 6 zasadniczych elementów (e-usług) na  poziomie dojrzałości 4:

  1. Elektroniczna rejestracja – umożliwienie rejestracji pacjentów on-line, prowadzenie grafików lekarzy, zapisywania na badania diagnostyczne;
  2. Elektroniczne skierowania – moduł oprogramowania dostępny dla pacjentów on-line;
  3. Elektroniczne wyniki badań – moduł oprogramowania dostępny dla pacjentów on-line;
  4. Elektroniczne zlecenie na usługi medyczne – moduł oprogramowania dostępny dla pacjentów on-line;
  5. Elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, w tym e-recepty – moduł oprogramowania dostępny dla pacjentów on-line;
  6. Elektroniczne oświadczenia, wyrażenie zgody – moduł oprogramowania dostępny dla pacjentów on-line.

Projekt obejmuje SPZOZ Józefów oraz trzy dodatkowe gabinety pielęgniarskie działające w szkołach: Szkoła Podstawowa nr 1im. Olofa Palmego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. R. Traugutta, Gimnazjum – Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie. Grupą docelową projektu są pacjenci SPZOZ Józefów oraz uczniowie z trzech okolicznych szkół. Pacjenci mają dostęp do e-usług przez profil zaufany w ramach ePUAP oraz za pomocą loginu i hasła.

 

 

Skip to content