Skip to main content

Dostawa szczepionek Pytanie nr 1.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa szczepionek na rzecz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Przychodni Miejskiej w
Józefowie w 2019 roku”

Treść Pytania i odpowiedzi w załączniku

Zakup materiałów medycznych „zawiadomienie o unieważnieniu”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego  na sukcesywnej dostawie artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekujących dla Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie Zamawiający informuję, iż unieważnia postępowanie.

W załączniku Uzasadnienie oraz pełna treść Zawiadomienia

zawiadomienie o wyborze oferty

w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego
na sukcesywnej dostawie materiałów stomatologicznych na rzecz Samodzielnego
Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.
wybrano ofertę, którą złożyła firma:
Kol-Dental Sp. z o. o. S.K.
ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa

W załączniku uzasadnienie oraz pełna treść Zawiadomienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekujących

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: zakup i sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekujących na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 w/w ustawy oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych na rzecz SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: sukcesywną dostawę materiałów stomatologicznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 w/w ustawy oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajęcie pojazdu wraz z kierowcą w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego na wynajęcie pojazdu wraz z kierowcą w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek na wizyty domowe i zabiegi wykonywane na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie oraz wykonywanie innych usług transportowych związanych z działalnością Przychodni.

Wynajęcie pojazdu wraz z kierowcą w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek na wizyty domowe i zabiegi wykonywane na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie oraz wykonywanie innych usług transportowych związanych z działalnością Przychodni.

Wynajęcie pojazdu wraz z kierowcą w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek na wizyty domowe i zabiegi wykonywane na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie oraz wykonywanie innych usług transportowych związanych z działalnością Przychodni.

Skip to content