Skip to main content

Cennik zabiegów rehabilitacyjnych

Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych 100% 30%
kinezyterapia
indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) 56,00 zł 6,80 zł
ćwiczenia  wspomagane – minimum 15 minut 18,00 zł 5,40 zł
pionizacja 18,00 zł 5,40 zł
ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – minimum 15 minut 18,00 zł 5,40 zł
ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – minimum 15 minut 18,00 zł 5,40 zł
ćwiczenia izometryczne – minimum 15 minut 9,00 zł 2,70 zł
nauka czynności lokomocji – minimum 15 minut 18,00 zł 5,40 zł
wyciągi 18,00 zł 5,40 zł
inne formy usprawniania (kinezyterapia) – minimum 15 minut ERGOMETR 18,00 zł 5,40 zł
masaż
masaż suchy – częściowy – minumum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu 40,00 zł 12,00 zł
masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 15 minut 60,00 zł 18,00 zł
elektrolecznictwo-aparat do elektroterapii, ultradźwięków
galwanizacja 14,00 zł 4,20 zł
jonoforeza 14,00 zł 4,20 zł
elektrostymulacja 14,00 zł 4,20 zł
tonoliza 14,00 zł 4,20 zł
prądy diadynamiczne 14,00 zł 4,20 zł
prądy interferencyjne 14,00 zł 4,20 zł
prądy TENS 14,00 zł 4,20 zł
prądy TRAEBERTA 14,00 zł 4,20 zł
prądy KOTZA 14,00 zł 4,20 zł
ultradźwięki  miejscowe 14,00 zł 4,20 zł
ultrafonoforeza/sonoforeza 14,00 zł 4,20 zł
leczenie polem elektromagnetycznym
impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 12,00 zł 3,60 zł
światłolecznictwo i termoterapia
naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym – miejscowe 6,00 zł 1,80 zł
Skip to content