Skip to main content

Cennik zabiegów rehabilitacyjnych

leczenie polem elektromagnetycznym

Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych komercyjnych wartość w zł za
1 zabieg
kinezyterapia
indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) 56,00 zł
ćwiczenia  wspomagane 15 minut 18,00 zł
pionizacja 18,00 zł
ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem 15 minut 18,00 zł
ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem 15 minut 18,00 zł
ćwiczenia izometryczne 15 minut 18,00 zł
nauka czynności lokomocji 15 minut 18,00 zł
wyciągi 18,00 zł
inne formy usprawniania (kinezyterapia) 15 minut ERGOMETR 18,00 zł
masaż
masaż suchy – częściowy 20 minut, w tym min. 15 minut czynnego masażu 40,00 zł
masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 30 minut 60,00 zł
elektrolecznictwo- aparat do elektroterapii, ultradźwięków
galwanizacja 16,00 zł
jonoforeza 16,00 zł
elektrostymulacja 16,00 zł
tonoliza 16,00 zł
prądy diadynamiczne 16,00 zł
prądy interferencyjne 16,00 zł
prądy TENS 16,00 zł
prądy TRAEBERTA 16,00 zł
prądy KOTZA 16,00 zł
ultradźwięki  miejscowe 16,00 zł
ultrafonoforeza/sonoforeza 16,00 zł
laseroterapia 20,00 zł
impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 16,00 zł
światłolecznictwo i termoterapia
naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym  – miejscowe 8,00 zł
krioterapia
krioterapia – miejscowa (pary dwutlenku węgla)  3 minuty 18,00 zł
krioterapia – miejscowa (pary dwutlenku węgla)  pakiet 10 zabiegów 160,00 zł
terapia falą uderzeniową
terapia falą uderzeniową 50,00 zł
terapia falą uderzeniową pakiet 4 zabiegów 180,00 zł
Konsultacja fizjoterapeuty 70,00 zł
Skip to content