Skip to main content

“ZDROWY SAMORZĄD” – Zagłosuj na Józefów

m_konkurs_zdrowy_samorzadjpgUrząd Miasta Józefowa został nominowany w konkursie “Zdrowy Samorząd” za realizację dwóch projektów zdrowotnych. Równolegle do obrad jury trwa głosowanie internautów. Głosy na Józefów można oddawać do 1 marca.
Konkurs jest organizowany przez Portal Samorządowy i serwisu Rynek Zdrowia. Nagradza samorządy, które najefektywniej realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.
Zgłoszenia przyjmowano do 15 stycznia. W tegorocznej, drugiej edycji konkursu nadesłano rekordową liczbę aż 179 programów zdrowotnych, kampanii i akcji z 82 samorządów. Spośród nich wybrano 30 nominowanych, w tym Urząd Miasta Józefowa. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu, jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl. O tym zdecydują wyniki głosowania internetowego, które potrwa do 1 marca (do godz. 12).
UM Józefowa został nominowany za realizację następujących projektów:
1. Zwiększenie dostępności świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50. roku życia
Program był realizowany w Józefowie w latach 2014-2017. Od stycznia 2018 r. Miasto zakupuje świadczenia okulistyczne na podstawie art. 9a i 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Program został skierowany do osób powyżej 50. r.ż., ponieważ zbadano, iż osoby te stanowiły najliczniejszą grupę pacjentów. Wzięto również pod uwagę badania naukowe, wskazujące na to, że w tym okresie życia zwiększa się zachorowalność na najczęstsze choroby oczu, które mimo że nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia człowieka, znacząco zmniejszają możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także ograniczają aktywność zawodową.
2. Zwiększenie dostępności świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50. roku życia
Program realizowany był w Józefowie w latach 2014-2015, następnie w latach 2016-2017. Początkowo program został skierowany do osób powyżej 50. r.ż., ponieważ zbadano, iż osoby te stanowiły najliczniejszą grupę pacjentów. Wzięto również pod uwagę badania naukowe, wskazujące na to, że w tym okresie życia zwiększa się zachorowalność na choroby układu krążenia. W latach 2016-2017 obniżono wiek pacjentów, biorąc pod uwagę piśmiennictwo, które stwierdza, że po przekroczeniu 40. roku życia zwiększa się częstość i nasilenie czynników ryzyka, u wielu osób pojawiają się pierwsze dyskretne objawy kliniczne choroby.
Skip to content