Skip to main content

zawiadomienie o wyborze oferty

w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego polegającego
na sukcesywnej dostawie materiałów stomatologicznych na rzecz Samodzielnego
Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.
wybrano ofertę, którą złożyła firma:
Kol-Dental Sp. z o. o. S.K.
ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa

W załączniku uzasadnienie oraz pełna treść Zawiadomienia

Skip to content