Skip to main content

Zasady przyjęć pacjentów w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie w okresie pandemii koronawirusa.

Przyjmujemy więcej pacjentów w kontakcie fizycznym z lekarzem.

Od 27.04.2020 zostały wznowione według grafików do poszczególnych lekarzy POZ wizyty w kontakcie fizycznym wymagające takiej potrzeby. Codziennie jeden z lekarzy POZ przyjmuje pacjentów w kontakcie fizycznym w izolatce dla dorosłych. Natomiast pediatra przyjmuje w izolatce dla dzieci. Do izolatek udostępnione są oddzielne wejścia dla dorosłych i dla dzieci. Jeśli będzie potrzeba przyjmowania więcej pacjentów w kontakcie fizycznym zostaną udostępnione dla pacjentów następne gabinety lekarskie. Każdy z lekarzy POZ, który w kontakcie telefonicznym przeprowadza wywiad z pacjentem ustala na swój dzień pracy w izolatce przyjęcie swoich pacjentów, chyba, że pacjent musi być przyjęty natychmiast to przyjmuje go dyżurujący w izolatce lekarz. Pozostali lekarze POZ przyjmują wizyty telemedycyny.

W poszczególne dni w tygodniu według wcześniejszych grafików przyjmowani są też pacjenci w kontakcie fizycznym do specjalistów: kardiologa, okulisty, laryngologa W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci pierwszorazowi oraz wymagający pilnej konsultacji specjalisty. Specjaliści udzielają także porad telemedycyny. Według grafików przyjmują też ginekolodzy kobiety w ciąży oraz pacjentki według zapisów.

We wtorki i piątki są pobierane badania laboratoryjne dla wszystkich pacjentów, w czwartki tylko dla kobiet w ciąży, a  w środy w gabinecie pielęgniarskim wykonywane są szczepienia dla dorosłych i inne zabiegi opatrunkowe. W pediatrii zostały wznowione szczepienia dla dzieci. W Przychodni są przyjmowani też pacjenci dorośli do stomatologa i dzieci w gabinecie szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2, w pozostałych dwóch szkołach zostaną uruchomione gabinety stomatologiczne po wcześniejszych zapisach chętnych dzieci do leczenia. W stomatologii do odwołania nie będą wykonywane protezy zębowe.

Wizyty lekarskie, pielęgniarskie, patronażowe w domu chorego wstrzymane są do odwołania. Wszystkie wizyty pacjentów w przychodni są wcześniej uzgodnione. Są przeprowadzone ankiety zdrowotne, mierzona temperatura. Pacjenci są wpuszczani do przychodni w ograniczonym zakresie liczbowym, aby ich drogi wzajemnie się nie krzyżowały i aby  zapewnić wzajemne bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Przychodni.

Skip to content