Skip to main content

Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2 ustawowe i dostosowane w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie:

 1. Stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu;
 2. Personel medyczny zachowuje wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie;
 3. Szczepienia będą wykonane, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna). W tym celu w przychodni wydzielone są 3 pomieszczenia i każde z nich dostosowane do poszczególnego pracownika medycznego, w którym etapowo zostaną podzielone zadania realizacji szczepienia. Wejście do przychodni zostanie wydzielone oddzielnie (drzwi rozsuwane) i tylko przeznaczone na wejście i wyjście zdrowych dzieci zakwalifikowanych do szczepienia.
 4. Do szczepienia mogą wejść jedno dziecko z jednym zdrowym opiekunem, będą umawiani indywidualnie, na określoną godzinę. Po pacjenta do wejścia do przychodni będzie wychodził pracownik, po wizycie pacjent będzie odprowadzany do wejścia. W poczekalni nie może być osób oczekujących, aby utrzymać separację czasową.
 5. Do przychodni każdy pacjent wchodzi z maseczką i rękawiczkach (dzieci do lat 4 bez maseczki i rękawiczek). Po wejściu do przychodni rękawiczki powinny być zdezynfekowane przy wejściu.
 6. Przed szczepieniem dzień wcześniej zostanie włączona teleporada medyczna w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia.
 7. Zostanie przeprowadzona telefonicznie ankieta wstępna. Druga ankieta zostanie uzupełniona wraz z pomiarem temperatury ciała po wejściu do przychodni.
 8. W trakcie ustalania terminu szczepienia opiekun/rodzic otrzyma informację, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji. Przeprowadzony wywiad dotyczący także stanu zdrowia pozostałych domowników.
 9. Szczepienie będzie odroczone,  jeżeli w domu znajduje się osoba:
  • z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
  • kwarantannowana,
  • poddana izolacji w warunkach domowych.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

Brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);

Zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Skip to content