Skip to main content

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekujących

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: zakup i sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekujących na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 w/w ustawy oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Skip to content