Skip to main content

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny

rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece
zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej
wirusem SARS-CoV-2

1. Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
2. Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.

Wytyczne teleporady Pobierz
Skip to content