Skip to main content

Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie została zakwalifikowana do udziału w  projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to przygotowanie do akredytacji Ministra Zdrowia w ramach Ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.

Skip to content