Skip to main content

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pielęgniarka opieki długoterminowej

Wymagania:

  1. aktualne prawo wykonywania zawodu
  2. wykształcenie: mgr / licencjat pielęgniarstwa lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka
  3. kursy: kwalifikacyjny pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego lub opieki długoterminowej wymagane na zajmowanym stanowisku
  4. mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku pielęgniarki opieki długoterminowej
  5. niekaralność

 

Zakres wykonywanych zadań:

  1. wykonywanie zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych
  1. praca w środowisku

Informacja o warunkach pracy na zajmowanym stanowisku:

  1. miejsce pracy: SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie ul. Skłodowskiej 5/7
  2. stanowisko pracy: pielęgniarka opieki długoterminowej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do: 27.03.2020 r. do sekretariatu

SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie, ul. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów

lub drogą mailową: kontakt@spzozjozefow.pl z dopiskiem „rekrutacja”

 

Aplikacje, które wpłyną do SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Skip to content