Skip to main content

Obsługa informatyczna

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.

 

Obsługa informatyczna

Wzór umowy obsługa informatyczna

Skip to content