Skip to main content

Komunikat dla Pacjentów

Drodzy Pacjenci.

Informujemy, że SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie utrzymuje ciągłość pracy w świadczeniu usług medycznych i przyjmowani są wszyscy pacjenci w kontakcie fizycznym, albo też na teleporady, jednak z powodu panującej pandemii praca jest inaczej zorganizowana. Przychodnia nie jest zamknięta, jest otwarta i wszyscy pracują, natomiast pacjenci są przyjmowani do Przychodni, po ustaleniu wszystkich obowiązujących zasad w celu zachowania reżimu sanitarnego.

Przyjęcia pacjentów w Przychodni są przygotowane w ten sposób, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i nie gromadzić za dużo pacjentów w tym samym czasie. Wszystkie wizyty pacjentów w przychodni są wcześniej uzgodnione poprzez kontakt telefoniczny. Przed przyjęciem pacjenta do świadczeń medycznych są przeprowadzone ankiety zdrowotne, mierzona temperatura.Niewielkie ilości przyjmowanych pacjentów wynikają z zastosowanych przepisów dezynfekcyjnych i zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Przychodni. Oprócz kontaktu telefonicznego w sprawach indywidualnych prosimy pisać na e maila kontakt@spzozjozefow.pl.

Każda poradnia specjalistyczna oraz stomatologia dla dorosłych i dla dzieci także jest otwarta i przyjmujemy pacjentów fizycznie. Lekarze specjaliści w niektórych poradniach przyjęli już pacjentów pierwszorazowych i przyjmują pacjentów nie tylko pilnych, ale też stabilnych i na wizyty kontrolne. Proszę więc ustalać wizyty do lekarzy i po ich ustaleniu na nie przychodzić, aby nie blokować innym przyjęcia przez specjalistę. Są wykonywane badania laboratoryjne i szczepienia dla dzieci i dorosłych. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji pacjentów, którzy odłożyli swoje leczenie na opanowanie sytuacji związanej z koronawirusem, ale już jest czas, aby zadbać o swoje zdrowie i kontynuować swoje leczenie.

Poniżej szczegóły przyjęć pacjentów:

Poszczególni lekarzy POZ w kontakcie fizycznym przyjmują pacjentów według grafików wymagający takiej potrzeby. Od poniedziałku do piątku jeden z lekarzy POZ przyjmuje dorosłych w izolatce dla dorosłych w godzinach od 8.00 do 18.00. Wejście do izolatki znajduje się od ulicy Laskowej po schodach z boku Przychodni. Pozostali lekarze udzielają porad teleporady. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie w domu chorego zostaną już wkrótce wznowione. Wizyty patronażowe w domu będą realizowane od 1 czerwca 2020 roku przez położną. Natomiast lekarze pediatrzy przyjmują w kontakcie fizycznym dzieci w izolatce dla dzieci. Wejście trzecie w kolejności od ulicy M. C. Skłodowskiej. Pediatra przyjmuje w poniedziałek w godzinach od 11:00 do 18:00, we wtorek od 8.00 do 13.00, w środę od 8.00 do 15.00, w czwartek od 12.00 do 17.00, w piątek od 12.00 do 15.00. W tym czasie są też udzielane teleporady.

Szczepienia dzieci odbywają się każdego dnia w godzinach od 10.00 do 13.00. Do szczepień dzieci wyznaczony jest tylko jeden lekarz pediatra, który przyjmuje tylko dzieci zdrowe. Do szczepienia dzieci wchodzą wejściem drugim – drzwi rozsuwane, od ulicy M. C. Skłodowskiej. Do szczepień ustalone zostały szczegółowe zasady dla rodziców, które zostały przedstawione rodzicom, dostępne są  także na stronie Przychodni oraz Faceebok.

W poszczególne dni w tygodni przyjmują pacjentów w kontakcie fizycznym specjaliści według grafików. W poniedziałek pacjentów przyjmuje lekarz okulista i ginekolog, we wtorek lekarz kardiolog, laryngolog i urolog, w środę laryngolog, ginekolog i okulista, w czwartek ginekolog, reumatolog, urolog, w piątek ginekolog i dermatolog. Lekarze udzielają także teleporad. Jeden z kardiologów udziela tylko samych teleporad w poniedziałek oraz w środę, natomiast we wtorek reumatolog. Robione jest też USG przez radiologów, Echo serca, oraz inne badania specjalistyczne przez specjalistów.

Każdego dnia w tygodniu w Przychodni przyjmuje pacjentów dorosłych w kontakcie fizycznym też stomatolog. W poniedziałek od godziny 11.50 do 18.00, we wtorek od 8.00 do 14.15, w środę od 8.00 do 13.30, w czwartek od 8.00 do 14.15, w piątek od 8.00 do 13.00. W stomatologii do odwołania nie będą wykonywane protezy zębowe. Natomiast dzieci i młodzież do 18 roku życia przyjmowani są w poniedziałki i wtorki w Szkole Podstawowej nr 2. Obecnie gabinety w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 są zamknięte. Gabinety w tych dwóch szkołach zostaną uruchomione w czerwcu po wcześniejszych zapisach chętnych dzieci do leczenia.

Gabinet zabiegowy i punkt pobrań laboratoryjnych pracuje każdego dnia według poniższego grafiku.

W poniedziałek od 7.00 do 9.00 pobrania laboratoryjne wykonywane są dla wszystkich, we wtorek od 7.00 do 9.00 tylko dzieciom, w środę od 7.00 do 9.00 pobierane są badania zlecane od lekarzy specjalistów, w czwartek od 7.00 do 9.00 wykonywane są badania tylko kobietom w ciąży, natomiast w piątek od 7.00 do 9.00 dorosłym pacjentom. Zabiegi pielęgniarskie oraz szczepienia dorosłych wykonywane są każdego dnia od 10.00 do 18.00

Skip to content