Skip to main content

Gabinet Fizjoterapii w Przychodni Miejskiej w Józefowie.

Od połowy stycznia 2020 roku rusza fizjoterapia w Przychodni Miejskiej w Józefowie.

 

To mieszkańcy Miasta Józefowa dzięki dotacji z Urzędu Miasta będą przyjmowani bez kolejki na zabiegi fizjoterapeutyczne. Miasto ponosi 70% kosztu, a 30%  całkowitego kosztu udzielonych świadczeń zdrowotnych ponosi mieszkaniec Miasta Józefowa. Pacjentowi przysługują dwa świadczenia po maksymalnie 10 zabiegów każde, tj. razem maksymalnie 20 zabiegów w ciągu roku kalendarzowego.

Zabiegi fizjoterapeutyczne będą wykonywać profesjonalni fizjoterapeuci na podstawie skierowania otrzymanego od wskazanego lekarza lub fizjoterapeuty zatrudnionego w przychodni.

Mieszkaniec Józefowa korzystający z dotacji Urzędu Miasta zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Józefowa:

 

  • złoży potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie Miasta Józefowa
    w postaci:
  1. kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych oznaczonego prezentatą urzędu  skarbowego – pieczęcią wpływu z datą;
  2. kopii pierwszej  strony zeznania podatkowego od osób fizycznych  za  rok ubiegły (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Otwocku jako zeznanie PIT;
  3. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze  wskazaniem  gminy Józefów jako miejsca zamieszkania;
  4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt  niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nie osiąganie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Otwocku ze wskazaniem gminy Józefów jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w latach ubiegłych;
  5. kopii  pierwszej  strony  zeznania  podatkowego  od  osób fizycznych  za  rok ubiegły (PIT) wraz z Urzędowym poświadczeniem odbioru   zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej;
  6. biletu metropolitalnego wydanego przez Urząd Miasta Józefowa.

Po zgłoszeniu się do rejestracji w Przychodni Pacjent otrzyma konieczne informację o terminie wykonywanych zabiegów.

Z zabiegów rehabilitacyjnych w Przychodni będą mogli korzystać także Pacjenci odpłatnie. Zapraszamy.

Skip to content