Skip to main content

INFORMACJA

W związku z pytaniami dotyczącymi przypadków zachorowań na koronawirusa w SPZOZ Przychodni Miejskiej informujemy że, SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie jako jednostka medyczna jest szczególnie narażona na zakażenia koronawirusem w okresie pandemii. Zapewniamy jednak, że mamy wdrożone procedury bezpieczeństwa i każda zakażona osoba jest izolowana. Przestrzegamy skrupulatnie wszystkich zasad reżimu sanitarnego, a bezpieczeństwo pacjentów i personelu jest dla nas priorytetem. Podejmujemy starania, aby żaden przypadek zakażenia w Przychodni nie wpłynął na funkcjonowanie i świadczenie usług zdrowotnych dla naszych pacjentów.

Jednocześnie informujemy, że Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Otwocku w komunikatach przekazuje informacje o liczbie zakażonych w powiecie otwockim oraz ogniskach w jakich powstają zakażenia.

Ponadto zapewniamy Państwa, że zapisy RODO mówią: „Zabrania się przetwarzania danych osobowych (…) w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, które wprost wskazuje daną osobę lub ogólne informacje o osobie chorej…” są w naszej Przychodni przestrzegane zarówno w odniesieniu do pacjentów, jak i pracowników.

Skip to content