Skip to main content

Fundusze Unijne

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2018 r. przychodnia w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” , działania E-usługi, Poddziałania E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowała projekt pn.  „E-rozwój dla pacjentów i pracowników SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie”

Całkowita wartość projektu [PLN]        846.654,48 zł

Wydatki/koszty kwalifikowane [PLN]  800.880,65 zł

Poziom dofinansowania  80% Kwota dofinansowania EFRR [PLN]    640.704,52 zł

Projekt dotyczył wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające podstawowy zakres jego działalności. Projekt obejmował swym przedmiotem następujące obszary:

– wprowadzenie e-usług dla pacjentów i pracowników SPZOZ obejmujących rejestrację, gabinety lekarskie, gabinety pielęgniarek i położnych, dział administracyjny

– modernizację infrastruktury informatycznej – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

– informatyzację procedur zarządzania placówką, raportowania i rozliczania z NFZ

– umożliwienie gromadzenia danych medycznych zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657 z późn. zm) -bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych medycznych.

Na realizację projektu składały się  3 zadania :

Zadanie nr 1 : Wykonanie infrastruktury sprzętowej,  w tym modernizacja serwerowni; hosting, domeny, kolokacja; system hot-spot.

Zadanie nr 2 : Dostawa,  instalacja infrastruktury sprzętowej w tym: zakup szafy serwerowej, czytników kodów kreskowych, 50 zestawów komputerowych, 17 tabletów, dysków sieciowych, switchy zarządzalnych, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, licencji antywirus oraz Microsoft Office.

Zadanie nr 3 : Projektowanie, dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania, (w tym uruchomienie e-usług), w tym: zakup aplikacji online, licencji dostępu zdalnego, projekt strony www, licencje na aktualizacje systemu firewall, licencje Oracle i KS-SOMED + asysta, karty OSOZ dla pacjentów, usługi sms dla pacjenta, instalacja i wdrożenie oprogramowania: elektroniczna rejestracja, elektroniczne skierowania, elektroniczne wyniki badań, elektroniczne zlecenie na usługi, elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej, w tym e-recepty, elektroniczne oświadczenia, wyrażenia zgody.

Projekt obejmował; SPZOZ Józefów oraz trzy dodatkowe gabinety pielęgniarskie działające w szkołach (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. R. Traugutta, Gimnazjum nr 1 w Józefowie- aktualnie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej).

Skip to content