Skip to main content

Dostawa szczepionek Pytanie nr 1.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa szczepionek na rzecz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Przychodni Miejskiej w
Józefowie w 2019 roku”

Treść Pytania i odpowiedzi w załączniku

Skip to content